Upplägget Fokus och bearbetning

Komfort Konsult

Upplägg

Tillsammans går vi igenom dina låsningar med fokus på tankesätt. Genom diskussioner och övningar utgår vi från flygrädslan i dess olika former och arbetar oss framåt med rätt verktyg med målet att du skall känna dig trygg i att flyga.

En genomgång av hela flygprocessen

Du får en genomgång av hela flygprocessen utifrån vårt perspektiv som arbetande i kabinen ombord. Med fakta om vår vardag varvas innehållet med avslappningsteknik med KBT-inriktning och andra tekniker som du kan använda för att mildra din rädsla och stärka din självkänsla.

Flygrädsla

Att vara flygrädd är obehagligt och kan leda till att man undviker flygning helt. Av olika anledningar inser man vanligtvis inte att rädslan kan vara överdriven eller orimlig. En del uthärdar en flygning under intensiv ångest och en del förknippar sin rädsla med skam. I upplägget ingår  utrymme för egna tankar och frågeställningar varvat med kunskap och övningar. Låt inte din flygrädsla förstöra din flygning på förhand!

Med 1-3 deltagare per kurs skapas bra resultat och ger utrymme för reflektioner.

Kursledare

Kursen genomförs av kabinpersonal med bred och lång erfarenhet av att hjälpa passagerare med flygrädsla.

Välkommen!